Letselschade werknemer, werkgever aansprakelijk stellen

Letselschade werkongeval

Letselschade oplopen tijdens uw werk?

Wanneer u aan het werk bent neem u natuurlijk de veiligheidseisen in acht die er door uw werkgever aan u worden gesteld. U wilt immers niet het risico lopen op letselschade. Toch kan het zomaar gebeuren dat er iets misloopt. Dat hoeft niet eens door uw eigen toedoen te zijn, het kan ook zijn dat één van uw collega’s een fout maakt waardoor u letselschade oploopt, of er gaat iets kapot aan een machine die u bedient waardoor u een bedrijfsongeval krijgt. Een advocaat kan u in een dergelijk geval helpen.

Welke schade kan u lijden

Door letselschade wordt u met een aantal kostenposten geconfronteerd die u er niet bij kan hebben. We zullen er een paar voor u benoemen;

  • Medische kosten. Wanneer u verwondingen oploopt op uw werk zal u daarvoor medische zorg nodig hebben. Wanneer u verder nooit iets mankeert zal u daardoor al snel door uw eigen risico in de zorg heen zitten.
  • Verlies aan inkomen. U bent ineens niet in staat om aan het werk te gaan. Wanneer u te maken krijgt met wachtgeld in de zorg mis u dus een deel inkomen.
  • Dit heet met een mooie omschrijving gemiste levensvreugde. U krijgt immers te maken met een aantal fysieke en emotionele gevolgen door dit bedrijfsongeval .
  • Uw juridische kosten. U neemt het namelijk in dit geval niet op tegen de eerste de beste; u zal het moeten opnemen tegen uw eigen werkgever. U zal daarom een letselschade specialist in de arm moeten nemen en dat brengt nu eenmaal kosten met zich mee.

De verantwoordelijkheid van uw werkgever

Uw werkgever is wettelijk aansprakelijk voor het veilig inrichten van uw werkomgeving. Uw werkgever heeft een aantal plichten hierin, te weten:

  • Uw werkplek moet een veilige omgeving zijn.
  • Er moeten door uw werkgever voldoende veiligheidsmiddelen zoals werkkleding en werkbrillen ter beschikking worden gesteld.
  • U moet de benodigde veiligheidsinstructies krijgen, en dat moet regelmatig herhaald worden zodat u weet hoe u veilig kan werken.
  • Uw werkgever moet op de hoogte zijn van het feit dat niet iedereen zich nauw houdt aan de veiligheidsinstructies en daar rekening mee houden/maatregelen treffen.
  • Uw werkgever zal voldoende verzekeringen voor u en dus ook voor uw collega’s moeten afsluiten om zichzelf en u in te dekken tegen letselschade kosten.

Stel u werkgever aansprakelijk

Wanneer het ondanks deze maatregelen toch misgaat, en u dus schade oploopt, zal u uw werkgever aansprakelijk mogen stellen voor door u geleden schade en door u gemaakte onkosten. Dit is iets wat u doorgaans doet via contact met de juridische afdeling van uw werkgever. De band met uw werkgever hoeft hierdoor niet in gevaar te komen. Heeft u n.a.v. dit artikel vragen? Hiervoor kunt u terecht bij een letselschade advocaat. Via Randstad Advocaten komt u direct in contact met een letselspecialist. Tijdens een vrijblijvende intake wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het verhalen van de schade op uw werkgever. Hoe meer informatie u beschikbaar heeft, des te beter de letselschade advocaat u van advies kan voorzien.